F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
TiGames (1 game)
Nhà phát hành:
Antiidelay (1 game)
Năm phát hành:
2021
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Six years ago, the Machine Legion invaded and colonized the Torch City, which was originally inhabited by animals. Rayton, the former soldier in the resistance war, has been living in seclusion since then. After his friend is forcibly arrested, Rayton reclaims his mechanical fist and steps to his journey fighting back. And he never expects that he has been involved in a bigger scheme between the mafia, the rebellion, and the legion.

System Requirements

Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 10 version 1903
Processor: Intel Core i5-6400 or AMD FX 8320
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 960 or AMD Radeon R9 280
Storage: 25 GB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!