Final Fantasy III

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Square Enix (70 game)
Nhà phát hành:
Square Enix (94 game)
Năm phát hành:
2014
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

FINAL FANTASY III has been optimised for PC gaming with new and improved 3D visuals and story sequences, and will include Steam Trading Cards and Achievements and new visual designs for the Job Mastery Cards.

  • New and improved 3D visuals and story sequences
  • Quicker browsing through the monster bestiary and other game record
  • New visual designs for the Job Mastery Cards
  • Upgraded graphics for PC
  • Includes Steam Trading Cards & Achievements

System Requirements

OS: Windows Vista, 7, 8
Processor: Pentium 4, 2.4 GHz
Memory: 2 GB RAM
Storage: 800 MB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!