Fashion Star


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Step into the cut-throat world of fashion design with Fashion Star. Take the role of an upstart, freelance fashion stylist, taking jobs as they come for the hottest magazines in town. Hire models, buy clothes, and head for the photo shoot! Just make sure you listen to what each magazine editor wants, or you`ll be out on the street faster than you can say, "Auf Wiedersehen!"

  • Challenging assignments!
  • Test your fashion skills.
  • Earn money through challenges.

System Requirements

OS: Windows XP/Vista/7
CPU: 1.8 GHz
RAM: 256 MB
DirectX: 6.0
Hard Drive: 47 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!