Fashion Solitaire


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Lifetime presents Fashion Solitaire -- a rare fusion of age-old classic with today`s hottest fashions. Use your style and taste to match garments with models, put together trendy outfits, and create collections with eight fabulous looks. Step into the role of a paparazzi and snap pictures of your clothing line on the catwalk -- then email the photos to your friends. Fashion Solitaire is poised to be the hottest game of the season.

  • Stylish card game.
  • 48 solitaire levels.
  • 8 signature styles.
  • Share photos with friends.

System Requirements

OS: Windows 2000/XP/Vista/7
CPU: 800 Mhz
RAM: 128 MB
DirectX: 8.1
Hard Drive: 55 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!