Farm Frenzy 3: American Pie


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Join Scarlett, the feisty star of Farm Frenzy 3, as she puts robots to work on her land in this Time Management game. Can you keep up with the latest advancements in technology as you grow crops, feed animals, collect produce and manufacture goods? Of course you can! Just don't let the zany new animations distract you from the task at hand. Featuring all-new levels packed with never-before-seen characters, buildings and challenges, Farm Frenzy 3: American Pie promises a bumper crop of fun!

  • Fast-paced gameplay
  • Brand new characters
  • Put the robots to work!

System Requirements

* OS: Windows XP/Vista
* CPU: 1.0 GHz
* RAM: 256 MB
* DirectX: 8.0
* Hard Drive: 79 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!