Family Restaurant


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Test your cooking skills in the kitchen of your father`s restaurant. The more tasteful and creative the recipes, the better the chance to get the ultimate goal of a 5 star rating. Deal with time pressure and stress by cooking multiple dishes at the same time. Boost sales by inventing creative recipes of your own.

  • Unlock recipes.
  • Create your own recipes!
  • Cute and vibrant graphics.

System Requirements

* OS: Windows 2000/XP/Vista/7
* CPU: 1.0 GHz
* RAM: 128 MB
* DirectX: 9.0
* Hard Drive: 50 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!