Fabulous - New York to LA Collector's Edition

Thể loại:
Nhà phát hành:
GameHouse (13 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

After a stunning success at New York Fashion Week, Angela does not think to stop! The next goal is Hollywood! One day, Hollywood star Kelly Harper asks Angela to create her a dress for the award ceremony – such a great opportunity not to be missed! Angela instantly moves to Los Angeles and begins to work on her reputation as a fashion designer in Hollywood itself. Manage boutiques with Angela, make wise decisions and help her fulfill her dream and become a star!

System Requirements

OS: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10
CPU: 1.6 GHz
RAM: 1024 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 831 MB


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!