Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.
A fabulous frenzy of fashion fun! The big show is approaching and up-and-coming fashion designer Kate Masters has only a few minutes to measure, cut, and sew her unique looks before the models hit the runway. Help Kate work her way from small-town seamstress to superstar by keeping her designs fresh, her models smiling, and her audience applauding! Featuring 48 challenging levels in eight exciting cities, hundreds of unique garments to create, and a scrapbook full of your accomplishments, Fab Fashion is sure to bring out the fashionista in everyone!
  • Unlimited Play
  • 48 Challenging Levels
  • Hi-Tech Studio Upgrades
  • Hundreds of Unique Garments
  • Original Gameplay

System Requirements

* OS: Windows XP/Vista/7
* CPU: 600 Mhz
* RAM: 256 MB
* DirectX: 8.0
* Hard Drive: 138 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!