Elven Legend 2 - The Bewitched Tree

Thể loại:
Năm phát hành:
2015
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Elven Legend 2 - The Bewitched Tree is a brain training game for any and all time management fans! Experience Lady Aerin's struggle to save her people through clever resource management. Achieve three stars in each beautifully drawn level. Meet new friends as you progress through the story. Rebuild a kingdom while exercising your mind in the compelling sequel Elven Legend 2 - The Bewitched Tree!

  • experience a compelling combination of story and gameplay
  • explore a wide variety of beautifully drawn levels
  • engage in challenging gameplay to keep you sharp
  • help Lady Aerin save her people and rebuild her kingdom

System Requirements

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
2.0 GHz Pentium 4 or equivalent
1792 MB Ram

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!