Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
BEIO WOLF LTD. (1 game)
Nhà phát hành:
BEIO WOLF LTD. (1 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Dual Blade ~ Battle of The Female Ninja ~ is 3D Action game.
You control Female Ninja "Anzu".
So, You kill enemy to save world.
Short Story is below.

The planet exists far beyond the earth.
Name the planet Asate.
Astate was now invaded by a mysterious monster.
A powerful person must stand up and fight.
Ninja Anzu is also one of those who stood up in Yiwu.
Shippu Ninja Anzu, come on!

System Requirements

OS: Windows 10
Processor: Core i5
Memory: 8 GB RAM
Storage: 10 GB available space


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!