Dragon Ball Z - Sagas

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
Avalanche Software (9 game)
Năm phát hành:
2005
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Dragon Ball Z: Sagas is a 3D action-adventure video game developed by Avalanche Software and published by Atari, based on the anime Dragon Ball Z. It is the first Dragon Ball Z console game to be developed by a non-Japanese developer, and the first Dragon Ball Z game to be released on a non-Japanese console, the Xbox. It also ended up being the only Dragon Ball Z to be released on the Xbox, while the Japanese machines continued to get a steady stream of Dragon Ball related games, all of which are still made by Japanese developers.

System Requirements

Windows XP / 7
CPU Core 2 Duo
RAM 2GB
VGA HD4000+
HDD 5GB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!