Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3

Thể loại:
Năm phát hành:
2007
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 delivers an extreme 3D fighting experience, with over 150 playable characters, enhanced fighting techniques, beautifully refined effects and shading techniques, making each character's effects more realistic, and over 20 battle stages. In addition, an improved control system for the Wii allows players to easily mimic signature moves and execute devastating energy attacks as they are performed in the Dragon Ball Z animated series.

  • Online fighting on the Wii platform
  • 10 Game modes
  • Over 150 characters
  • Over 30 battle stages
  • More than 10 types of AI balancing for your opponents
  • 1-2 players
  • New Dragon History lets fans select their favorite battle scenes
  • New Battle Replay mode lets you save and replay your favorite battles

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!