Dolmen

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Massive Work Studio (1 game)
Nhà phát hành:
Prime Matter (5 game)
Năm phát hành:
2022
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Dolmen casts players onto a hostile alien world known as Revion Prime.
Your job? Bring back samples of a crystal with particularly unique properties; the so-called "Dolmen".
These crystals are capable of allowing interaction between realities, revolutionising space exploration and changing the known world forever.

System Requirements

Requires a 64-bit processor and operating system
OS: Windows 10
Processor: Intel Core i5
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GTX 860
Storage: 15 GB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!