Diner Dash: Seasonal Snack Pack


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Stroll down memory lane with Grandma and Flo as they reminisce about their favorite seasons. If you think the denizens of Dinertown like to have a good time, wait `til you see them party down in this dashing sequel. Journey through the seasons with stops at five new restaurants like Crypt and Romantic Rendezvous. Diner Dash: Seasonal Snack Pack revisits highlights from the first five Diner Dash episodes with additional Time Management levels and restaurants.

  • Time Management sequel
  • 50 new story mode levels
  • See Flo go and go!
  • See where it all began, in the original Diner Dash

System Requirements

* OS: Windows XP/Vista
* CPU: 600 Mhz
* RAM: 256 MB
* DirectX: 7.0
* Hard Drive: 42 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!