County Fair


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

You have just inherited a traveling County Fair from a long-lost relative, but it`s up to you to keep it going. You`ll visit every tourist spot around the county. Each week brings a new locale, and a new challenge. Hire staff, upgrade rides, set up concession stands, manage ad campaigns. People everywhere are clamoring to visit your rides. Don`t let the dream die out, the Fair`s future is in your hands!

  • Build rides, concession stands.
  • Manage security, health, safety.
  • Every week a new challenge!

System Requirements

* OS: Windows XP/Vista
* CPU: 600 Mhz
* RAM: 128 MB
* DirectX: 6.0
* Hard Drive: 68 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!