Car Detailing Simulator

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Games Incubator (2 game) GameFormatic S.A. (2 game)
Nhà phát hành:
PlayWay S.A. (68 game) Games Incubator (2 game)
Năm phát hành:
2022
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Do you enjoy watching thorough car restorations by Larry Kosilla from AMMO NYC?? Now it can be you!

GROW YOUR OWN BUSINESS

Do you like watching or taking part in major car restorations? In Car Detailing Simulator, you get a chance to start your adventure with running a detailing business on your own terms! Surprise the market with remarkable metamorphoses of down-at-heel cars. Accept orders and grow your own business!

System Requirements

OS: Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit
Processor: Intel Core i3 3.0 GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVidia GeForce GTX 780
DirectX: Version 11
Storage: 25 GB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!