Brain Challenge


Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Give your brain a vitamin boost, and take a fun evaluation of your mental capacity. Work with your favorite personal coach to improve your cerebral agility. Delve into 20 distinct games in five categories (Memory, Visual, Logic, Match, and Focus). How do you cope with the day-to-day craze? Find out with the Daily and Stress Management Test. Keep track of your daily progress and evaluate your level of brain activity in Brain Challenge ™.

  • Visual, memory, logic game
  • Stress management mode
  • Manage your mental health

System Requirements

OS: Windows XP/ Vista/ 7
CPU: 800 Mhz
RAM: 256 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 103 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!