Blade Assault

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
TeamSuneat (1 game)
Nhà phát hành:
NEOWIZ (5 game)
Năm phát hành:
2021
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

After the devastating Red Stone War, the world is divided into three regions: the mutant infested outside grounds, the Undercity where people have fled to seek refuge from mutants, and the sky city Esperanza where the rich and powerful rule over the world. Fight against the corrupt military of Esperanza as part of the resistance force of the Undercity. Bring the corrupt to justice by becoming stronger and fighting alongside your trusty comrades.

System Requirements

OS: Windows 7+
Processor: Intel i5+
Graphics: Nvidia GTX 460 / Radeon HD 7800 or better
DirectX: Version 10
Storage: 3 GB available space


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!