Beyond the Kingdom 2 Collector's Edition

Thể loại:
Năm phát hành:
2020
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

The Fairy Kingdom is in trouble. Dark forces burst into all corners of the wonderland. Embark on an incredible adventure to help the King and his faithful assistants restore peace in the Fairy Kingdom and learn the secret of pirates!

  • Various quests to complete
  • Colorful graphics
  • Hundreds of game objects
  • Intriguing story
  • Play through Bonus levels

System Requirements

OS: Windows 7/Windows 8/Windows 10
CPU: 2.0 GHz
RAM: 2048 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 226 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!