Amy's Greenmart

Thể loại:
Nhà sản xuất:
Cyber Intellect Ltd (1 game)
Nhà phát hành:
Cyber Intellect Ltd (1 game)
Năm phát hành:
2020
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

A young girl named Amy receives a letter in which she learns that the bank has confirmed her loan request.
Now, finally, she can realize her dream and open her own eco-store.
But to make the store successful, you have to work hard and Amy can’t do without your help.

System Requirements

OS: Windows 7/Windows 8/Windows 10
Processor: 1.8 GHz
Memory: 2048 MB RAM
DirectX: Version 9.0
Storage: 294 MB available space

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!