Alicia Quatermain 4 - Da Vinci and the Time Machine Platinum Edition

Thể loại:
Nhà phát hành:
GameHouse (14 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Alicia Quatermain 4 – Da Vinci and the Time Machine Collector’s Edition marks the arrival of a new GameHouse Premiere Exclusive! Join Alicia and renowned inventor Leonardo da Vinci on an inspiring adventure through time. Visit unforgettable places such the Louvre, Ancient Egypt, the lost city of Atlantis, and more! A breathtaking journey awaits in Alicia Quatermain 4 – Da Vinci and the Time Machine Collector’s Edition.

The Game Includes:

  • Experience an exciting journey through time!
  • Combine your strategy and time management skills.
  • Use your eagle eyes to spot bonus levels and puzzles

System Requirements

OS: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10
CPU: 1.6 GHz
RAM: 1024 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 568 MB

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!