Adventures of Megara - Antigone and the Living Toys Collector's Edition

Thể loại:
Nhà phát hành:
GameHouse (14 game)
Năm phát hành:
2020
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

Adventures of Megara - Antigone and the Living Toys Collector's Edition brings an exciting mythological story to life. Young Antigone has disappeared from the gardens of Hellas, and community of strange living toys have taken up residence in the town! Unravel the mystery in the GameHouse Premiere game Adventures of Megara - Antigone and the Living Toys Collector's Edition!

System Requirements

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
2.0 GHz Pentium 4 or equivalent
2048 MB Ram

Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!