A Dance of Fire and Ice

Thể loại:
Tags:
Nhà sản xuất:
7th Beat Games (1 game)
Nhà phát hành:
indienova (3 game) 7th Beat Games (1 game)
Năm phát hành:
2019
 

Để tải game này về, bạn cần đăng nhập
Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản.

A Dance of Fire and Ice is a simple one-button rhythm game.
Press on every beat of the music to move in a line.
Every pattern has its own rhythm to it. It can get difficult. This game is purely based on rhythm, so use your ears more than your sight.
Note that it is quite strict and unforgiving, so please play the online version here if you're not sure if this is for you! If you've played the Rhythm Heaven series - this is about as strict as that.

System Requirements

OS: Windows XP, Vista, 7, 8, or 10
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Intel Graphics 4000
Storage: 1 GB available space


Xem phim Bluray online!

Bộ lọc game

Năm phát hành (bỏ trống để tìm tất cả)
Từ năm:
Tới năm:
Dung lượng download (bỏ trống để tìm tất cả)
Lớn hơn (MB):
Nhỏ hơn (MB):
RAM (bỏ trống để tìm tất cả)
Ít hơn hoặc bằng:
Hệ điều hành
Thể loại

Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!