Bạn bè chung (2)

Việt Nguyễn
07:07 03/07/2013
chưa bao gồm DLC đâu bạn

Dong Chul
07:04 03/07/2013
ad ơi cho hỏi @@ game COD black óp 2 đó đã bao gồm 2 DLC chưa ad hay phải dơ DLC riêng >?>

Việt Nguyễn
02:53 24/02/2013
pes 12 với 13 yêu cầu card màn hình rời đó, máy em có card màn hình rời ko

Dong Chul
02:39 24/02/2013
a việt nguyễn cho hỏi máy e chơi được ps12,13 không vậy...mê ps từ nhỏ rùi..hix

Dong Chul
02:39 24/02/2013
a việt nguyễn cho hỏi máy e chơi được ps12,13 không vậy...mê ps từ nhỏ rùi..hix
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!