HuyShuffleHardstyle
08:48 17/05/2013
có chuyện chi mà bù lu bù loa với kanggu thế cưng thôi kệ nó chọc kệ..

HuyShuffleHardstyle
09:16 21/02/2013
có gì thì chat qua yahoo cho yêm tâm..không ai biết..
cảu tui là tinhlunglinh_nhatrang..thích thì nhích

HuyShuffleHardstyle
08:23 21/02/2013
à quên..tui là bạn rất thân của NAno

HuyShuffleHardstyle
08:23 21/02/2013
chào..hôm bữa trên chat box hiểu lầm thôi..do mấy ngưòi kia nói nhièu quá...chứ tui chỉ muốn làm bạn với e..thôi..vì tui cũng ít bạn và khá cô đơn...(em cũng là otaku hả ..imotou chan ..tui không phải otaku gì..những thích tiếng nhật và đang học )
vậy nhé ....
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!