Bạn bè chung (0)

ThyShin
08:48 12/12/2013
nhặt xong

FD GOD
05:01 12/12/2013
ý bạn là vừa vào game ấn ngày chuột phải hay là nhặt vũ khí rồi nhấn chuột phải ?

ThyShin
11:04 12/12/2013
bạn nhấn chuột phải trc rồi ms đánh đc

FD GOD
07:08 11/12/2013
nè bạn ơi ,bạn có biết cái game blood good time tấn công như thế nào không,mình chẳng tấn công đc gì mặc dù đã nhăt vũ khí rồi
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!