Bạn bè chung (2)

Tên đây này
09:53 18/09/2013
anh ơi làm sao để giảm độ phần giải game Batman: Arkham Asylum
xuống vậy anh , em vô game lag kinh hồn nên muốn giảm độ phân giải xuống mà kiếm quoài k thấy
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!