Bạn bè chung (0)

NhomNhom
05:27 26/10/2012
lưu bứt ko phải nhật ký đâu bạn lưu bút là chỗ mà các thành viên trong trang wed trò chuyện với nhau và khi muốn trả lời ai thì bạn phải qua bên lưu bứt của người mà bạn muốn trả lời để trả lời chứ ko phải viết giống nhật ký đâu
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!