Greatest Abomination
06:37 29/10/2013
Không đk đâu bạn

Huỳnh Hiếu Nghĩa
06:10 29/10/2013
cậu ơi xem giùm máy tớ đủ chơi Call of Duty: World at War ko nhé cảm ơn

Huỳnh Hiếu Nghĩa
01:12 25/10/2013
cảm ơn nhìu

Greatest Abomination
10:35 24/10/2013
Dead Space thì bạn phải kiểm tra HDD (Hard Disc Drive) có lớn hơn hoặc bằng 7GB không thì hãy down (nhấp chuột bên trái (T) ở Start - (T) ở My Computer - ở Local Disk (C nhấp (P) để có một cửa sổ thông tin mới. Nhấp (T) ở Properties)
S.T.A.L.K.E.R thì máy bạn chơi đk, để normal hoặc low thôi

Huỳnh Hiếu Nghĩa
11:44 23/10/2013
Dead space S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl này
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!