Đỗ Thanh Thảo My
05:22 04/07/2012
Hy Minh Dương,

Mình rất vui được biết bạn.

Hy vọng là chúng mình sẽ làm bạn dài lâu cùng Taigame.org nhé!

Chúc bạn những cảm giác tốt lành trong Mùa Thu này.
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!