Hoàng Anh
01:34 30/12/2014
Đó là tình trạng chung của mạng cáp quang bây giờ đó bạn, bạn xem ở http://www.ddth.com/showthread.php/1273025...%8B-l%E1%BB%97i nhé.

Mình tải từ máy bên Mỹ thì tốc độ vẫn tới 10 MB/s.
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!