nike123
08:42 22/06/2012
hì hì...^^

Bình
07:12 22/06/2012
(dzễ xương) chứ sao.hj

nike123
09:16 21/06/2012
nhìn đi nhìn lại sao...s

Bình
08:58 21/06/2012
nhin dy nhin lai thi minh cung chi noi dc 2 từ (................)

nike123
08:54 21/06/2012
^^

Bình
08:38 21/06/2012

Bình
08:37 21/06/2012
minh thi thay thick hình kia nhjieu hơn

Bình
08:37 21/06/2012
theo mình thi hình này của bạn ko kute = hình kia =.=

nike123
01:40 19/06/2012
@@

nike123
10:41 19/06/2012
ừa...

Bình
08:14 18/06/2012
zay la kung = tuoi minh ak.hi.minh lam wen lun nha ban ke>^_^

nike123
06:11 18/06/2012
96

Bình
04:41 18/06/2012
ban sn bao nhju vay.

nike123
04:27 18/06/2012
hi hi....tks nà....

Bình
04:00 18/06/2012
cong nhan ban de xuong ghe ak.^_^

Bình
03:59 18/06/2012
chao ban dao nay co khoe ko.hj

nike123
03:57 16/06/2012
^^~

Bình
02:36 16/06/2012
hoi co em sao xinh thE'.hjhj
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!