HuyShuffleHardstyle
03:50 04/06/2013
ý tui là tui sợ ông làm sai quá trình cài steam hay gì đấy.. nên mới bảo ông add game không có product =.= .. tui nghi ông làm sai quy trình steam gì đó rồi

HuyShuffleHardstyle
03:27 04/06/2013
http://nextgen.vn/huong-dan-dang-ky-tai-kh...tren-steam.html
lưu ý cái chỗ add game.. nên chọn add game non steam nhé (gane crack.. không có bản quyền) chơ làm theo nó là đòi key đấy
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!