tuấn anh arsenal
06:31 30/07/2012
hok chẳng bít noá là thằng nèo!! tự dưng sủa linh ta linh tinh

Thuank2a4
05:59 30/07/2012
thía àk có wen nhau hông

tuấn anh arsenal
05:45 30/07/2012
tại noá cứ sủa linh tinh

Thuank2a4
10:08 29/07/2012
sao bạn cãi nhau với bạn lac cường dữ vậy
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!