Traceur PâU
08:03 18/08/2012
Giải đi giải đi

Võ Trường Giang
07:50 17/08/2012
để từ từ mình giải tại bây h ko rảnh oy, hihi

Võ Trường Giang
07:50 17/08/2012
để từ từ mình giả tại bây h ko rảnh oy, hihi

Traceur PâU
07:41 17/08/2012
1k đó đã bị mìh đánh cắp rùi phải hem (Tịt cho nên là cãi cùn)

Võ Trường Giang
07:06 17/08/2012
một bạn đi chợ nhìn thấy một cái áo và thích mua.cái áo đó cái áo đó có giá 97k, nhưng không đủ tiền. bạn đó về nhà vay mẹ 50k, vay bố 50k. tổng cộng bạn đó đã có: 50k + 50k = 100k. bạn đó đã ra quán và mua được cái áo đó với giá 97k. còn thừa lại 3k. bạn đó trả lại mẹ 1k, bố 1k và giữ lại cho mình 1k. lúc này bạn đó nợ mẹ 49k, bố 49k, tổng cộng nợ bố, mẹ là 49k + 49k =98k, và tổng số tiền bạn nợ bố mẹ và của bạn 1k là. 49k +49k +1k = 99k. vậy hỏi 1k đã chạy đi đâu mất? thắc mắc j cứ hỏi mình

Traceur PâU
05:21 15/08/2012
j` thế tui có lừa ai đâu mà tui có bị ai lừa đâu ?)

Võ Trường Giang
05:06 15/08/2012
lừa tềnh nữa

Traceur PâU
02:27 15/08/2012
Đúng òy dại gái lém vào cho chít

Võ Trường Giang
08:27 15/08/2012
tán gái ma cũng dành nữa

Võ Trường Giang
08:47 08/08/2012
ê bạn chơi kỳ nha. mình ko có đầu độc bạn , tại bạn tò mò chứ bộ
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!