Vũ Long
07:50 15/10/2012
nợ 50k của ba ,50k của mẹ -> 100k -> mua áo hết 97k còn 3k nhé
trả 1k cho ba 1k cho mẹ ,còn 1k để đó . nhưng trong đề bạn nói "trả ba và mẹ xong thì nợ bạ 49k mẹ 49k = 98k cộng thêm 1k của nó đang giử thì là 99k" !thật ra ko phải vậy ,nếu lấy 1k của nó đang giử đem trả lại thì chỉ có lấy 98k-1k=97k (= với số tiền của áo) vì trả nợ thì chỉ có trừ đi chứ ko có cộng thêm như bạn cho ra như đề
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!