Marco Reus
05:47 21/03/2015
quên face của ôg r @@

Marco Reus
05:47 21/03/2015
có link face ko


Marco Reus
07:09 05/06/2014
ê :V dạo k ol Yh à

Marco Reus
11:27 28/02/2014
:3 dạo chết đâu r cu

Marco Reus
07:41 17/08/2013
dạo k ol Yahooo à chả ai giúp tôi

Marco Reus
09:39 31/12/2012

Thuank2a4
07:06 31/12/2012
sao.lại cài game hả

Marco Reus
10:31 30/12/2012
dạo chết đâu rồi :S

Marco Reus
07:16 10/12/2012
ol yh đê em

Thuank2a4
06:24 05/12/2012
gì ku "?

Marco Reus
06:22 05/12/2012
dạo chết đâu r`

Thuank2a4
04:06 01/12/2012
ông hôm qua quên nói gì với tui thì phải

Thuank2a4
11:23 16/10/2012
xl nhé hum quá
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!