trang ngô
09:23 12/05/2015
anh thuận ơi a có nick nào có game left 4 dead cho em muon tai ve vs

trang ngô
08:13 23/06/2014
a len yahoo giup e cai nay vs may em len face het duoc rui


trang ngô
07:31 09/06/2014
anh thuan oi sao khong choi yahoo nua de giup e za
anh co facebook ko cho em i co gi giup em cai game vs

trang ngô
08:41 08/08/2013
cho em muon njck taigame voi a

trang ngô
04:36 21/07/2013
cho e muon njck a tai game voi

trang ngô
07:42 21/11/2012
game ass 1 hoac 2 gj do con game cod black 2 thj may e choj ko duoc ah
sao ko len yahoo zay

Thuank2a4
07:31 21/11/2012
máy em không có card rời mà chơi thế nào đc

trang ngô
07:30 21/11/2012
gam ass gj do may e chọ duoc ko

Thuank2a4
08:00 08/11/2012
e lại để ảnh lừa tềnh roài

Thuank2a4
12:50 24/09/2012

Thuank2a4
12:01 24/09/2012
yahoo đâu ? mà hưỡng rẫn hả em

Thuank2a4
05:48 23/09/2012
em ơi có YM ! hông anh hưỡng rẫn cho

trang ngô
01:53 23/09/2012
a oj dag caj call of duty8 thj no hjen len DVD 2 roj lam sao nua a chj e voj

Thuank2a4
06:05 17/09/2012
em có ym không anh không có điện thoại

trang ngô
12:45 17/09/2012
day la sdt cua e 01889877540
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!