Bạn bè chung (0)

An Kanyo
06:49 16/07/2012
game nào bọn mình cũng test rồi mới up lên, ko chơi được thì bạn báo lỗi theo quy trình chứ bạn nói vậy thì bọn mình cũng chẳng hỗ trợ được gì. Mà game đó do chính tay mình test nữa
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!