Đạt
07:19 12/02/2016
z ms đúng troll ;v

Đạt
07:06 12/02/2016
z nó ms ko ngi đừng ns vs ai nge

Đạt
07:04 12/02/2016
thấy bón nó thấy ghét vố cho mấy câu

Đạt
07:00 12/02/2016
im im jum cái -_-
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!