Hoàng Anh
05:23 03/10/2015
Nếu bạn tiếp tục quảng cáo các trang web game khác ở đây sẽ bị khoá chat nhé.
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!