Bạn bè chung (0)

Phương Uyên
05:38 16/08/2013
oh

noname
07:52 16/08/2013
ko, tui ở đn

Phương Uyên
09:07 15/08/2013
bạn cũng ở tp à ?

Phương Uyên
08:52 15/08/2013

noname
08:06 15/08/2013
bạn ở tp hcm hả

noname
08:06 15/08/2013
2

Phương Uyên
10:51 15/08/2013
ừ ^_^ !

noname
09:20 15/08/2013
trời ơi toàn gem fashion zới quản lí thời gian
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!