Bạn bè chung (0)

Queen Long
02:21 02/07/2014
- làm sao hạ thấp cấu hình máy. Audition thì có vẻ ổn nhưng cái game gì nãy bạn giúp mình đó... lag chơi k nổi =="~
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!