Sĩễũ Bựã
09:11 27/06/2013
chú bấm vô dạng dll zip màu trắng ấy, khi dow về open lên nó sẽ 2 file msvcp110.dll và readme. sau đó chép vô nơi cài game

nguyen nam
03:27 27/06/2013
bác đã thử tải file đó về chưa. nó là cài đặt cái gì gì đó. bác thử tải về mà xem

Sĩễũ Bựã
07:57 27/06/2013
sai là sai thế lào giải nén ra file msvcp110.dll chưa?

nguyen nam
08:38 26/06/2013
bựa đại hiệp ơi. cái đó sai rồi sếp. . ko vào đc. sếp vào xem lại đihic

Sĩễũ Bựã
09:44 25/06/2013
bạn tải cái này về http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?msvcp110 rồi giải nén cop vô chỗ cài game đc thì nhớ thanks nhá
Để thực hiện tác vụ này, bạn cần đăng nhập!